Vind og bølgehøyde

Sjøens tilstand, gjennomsnitt bølgehøyde i meter, State of sea. Land observasjon: Vindretning sees av røykens drift. Hun spør hva som vil gi mest bølger, vind fra land eller mot land. Dette er signifikant bølgehøyde, så enkelte bølgene vil være enda høyere. Bølgevarsel viser bølgehøyder for utvalgte strekninger langs hele norskekysten.

Vind og bølgehøyde

Klikk på en farled i kartet for å se varsel.

Sterk vind opp i kuling og storm i Nord-Norge. Råder folk til å la båten ligge. Fra onsdag kommer et lavtrykk inn over Sør-Norge. Sjø observasjon: Små korte, men tydelige glassaktige bølger med kammer som ikke brekker. Får vinden i tillegg lov til å virke på havet over lang tid og lang strekning. Bølgehøyde måles som avstanden fra toppen av en bølge til bunnen.

Vind og bølgehøyde

Aktuelle linker (bølger, strøm og vind ). For været til sjøs de kommende dagene, se Dansk Meterologisk Institutt for, under Skagerrak og Kattegat for informasjon om vær og vind. BØLGEHØYDE: Ny, lett tilgjengelig tjeneste gir deg informasjon om.

C), Virkning på sjø, Sannsynlig bølgehøyde, Sannsynlig max bølgehøyde. Flau vind, 0,3-1,5, 1-3, Krusninger danner seg på havflaten, 0,1m, 0,1m. Her varsles også bølgehøyde med linker til småbåtvarslet, kulingvarsler, obs. Solgangsbris er en vind som opptrer i kyststrøk og som varierer i retning og.

Etter mye vind og bølger er alt som er igjen av tresnekka taket, som ligger. Derfor er det flott å få et varsel om bølgehøyde, sier Egil Kr. Mest sannsynlige maksimale bølgehøyde m. Springflo opptrer gjerne under store lavtrykk, med risiko for sterk vind og stor bølgehøyde. Dersom klimaendringer også medfører. Er der noen som vet om et nettsted på norsk som angir hvor stor bølgehøyde en gitt vindstyrke vil medføre? Her er det nok mer enn BARE vinden som spiller. Kart som viser midlere signifikant bølgehøyde og midlere vindfart for hver måned og for hele året, og kart som viser prosentvis forekomst av.

Vind og bølgehøyde

VG Nett) Tross varsler om sterk kuling og bølgehøyder på opp mot 10. Mens de fleste apper har fokus på om det blir sol eller regn, så har Windfinder fokus på vind, bølgehøyde og tidevann. HØYTRYKKSPYLER MED VIND: Det måles nå vind med orkan styrke. Den signifikante bølgehøyden som er varslet på Stad blir 13,5 meter.

Dagens kaianlegg har beregnet signifikant bølgehøyde på 0. Tjenester Vær, bølger og vind. Vinden ved Sortland er stort sett rettet mot nord eller sør, med en. Det er ventet svært kraftige vindkast og bølgehøyde på 14 meter i deler av Nordland og Lofoten natt til lørdag. Vindkastene kan komme opp i 30.

DNV har valgt å benytte bølgehøyde som indikator på værtype, da fartøyer. Vinden avtar betydelig over de neste timene, mens bølgehøyden. Mange metoder finnes for hvordan signifikant bølgehøyde skal beregnes ut fra effektiv strøklengde. Den største forskjellen mellom metodene er.

Bølgevarsleren med valgt resierute forbi Stad merket i brunt.