Søknadsfritt bygg

I fjor forsvant den enkle byggemeldingen. Men du kan fortsatt gjennomføre noen byggeprosjekter uten å spørre kommunen om lov. Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling, dersom tiltaket ikke er i strid med lovens. I tillegg kan du bygge så nære som 1 meter. Byggereglene gjør at naboen kan bygge større uten hverken å søke kommunen eller spørre deg.

Du trenger blant annet ikke å søke om du skal du bygge en frittstående bod, garasje eller utehus uten kjeller som ligger minst en meter fra.

Søknadsfritt bygg

Nye byggeregler vil gjøre det enklere for folk flest å føre opp mindre bygg på egen eiendom. Sjekk hva du står fritt til å gå i gang med nå – og. SMÅBYGNINGER: Skal du for eksempel bygge en redskapsbod, kan du bare sette i gang med bygging – så. Dette kan du bygge søknadsfritt. Kan han da bygge en etasje under terreng og unngå å søke for den delen.

Hei dere, Jeg har et hagestueprosjekt som i bunn og grunn oppfyller alle krav til å kunne bygges søknadsfritt med unntak av 1 ting: avstand til. Det er mye som må avklares før du er sikker på at du kan bygge uten å søke. Mer frihet til å bygge, innebærer også mer ansvar. Selv om du ikke må søke kommunen, er det ditt ansvar å sørge for at det du vil bygge er i tråd med lovverket. Mangler: søknadsfritt Skal du bygge? Den som skal bygge, har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og.

Da blir det mulig å bygge garasjer og uthus på inntil 50 kvadratmeter uten å spørre naboen eller. En annen fordel med terrasseplatting er at det er søknadsfritt ettersom det ligger. Hvis en ønsker å bygge garasje som er søknadsfri så er det noen ting en må passe på: – maxs 50 m". I går ble det fritt fram for å sette opp garasjer, boder og mindre bygg på egen tomt, uten å verken søke kommunen om lov, eller varsle naboer. Det som er svært viktig å være klar over før man begynner å bygge uten å søke er at man er ansvarlig for at det er lovlig! SØKNADSFRITT: Bygg på inntil 50 kvadratmeter, som ikke skal. BYGGESØKNAD FOR GARASJE: Du kan bygge en garasje på opptil 50.

Søknadsfritt: Tiltak som ikke krever søknad eller tillatelse. Blant det som nå kan bygges søknadsfritt er frittstående bygg på opptil 50 kvadratmeter areal og fire meters mønehøyde. Er du usikker på om ditt planlagte bygg er søknadsfritt? Bygg på inntil 15 kvadratmeter, som ved- og sykkelbod, balkong og åpent overbygget inngangsparti kan settes opp søknadsfritt.

Mange av kundene til Igland Garasjen tror nå at de fritt kan bygge. Boliger, infrastruktur og næringsområder skal kunne bygge raskere og rimeligere. Men her anbefales normal folkeskikk. Skal du bygge noe som er søknadsfritt, betyr det også at du slipper unna nabovarsling. Gjerde mot naboen – søknadsfritt. Andre typer gjerder er søknadspliktige.

Les også: 7 ting du kan bygge uten søknad. Neste uke åpnes det opp for søknadsfri utbygging, men ikke dermed sagt at alle har lov. Nå kan du enkelt sjekke ut begrensningene for din. Forutsetningen for at dette er søknadsfritt, er at tiltaket ikke er i strid. Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv. Har du lyst til å bygge flere unntatte ting samtidig?

Da kan det du vil gjøre bli så.