Radonbrønn

En radonbrønn er et opplegg til ventilering av grunnen, også kalt radonbrønnsystem. Her kan du beregne antall radonbrønner samt oppstikkareal basert på grunnflate i henhold til SINTEF Byggforsks. Vi får til stadighet spørsmål om det er nødvendig å montere radonbrønn så lenge man skal montere radon membran. Dette er et legitimt spørsmål da det er.

Produkt beregnet til radonsikring av nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg jfr PBL og byggeforskriftens emne III strålingsmiljø paragraf. Monteringsanvisning for radonbrønner. Hensikten med en radonbrønn er å tilrettelegge for radonbrønn etter krav i TEK 10 og som beskrevet i Byggforskseriens. Solid radonbrønn i polypropylen med 5 stk. Brønnsystem som enkelt kan aktiveres for å trekke radonholdig gass ut av grunnen. Instruksjonsvideo for montering av radonbrønn. Radonbrønnen kan kobles direkte til medfølgende gasstett. Nasjonal leverandør av radonmåling og tiltak.

Se hvordan du effektivt tetter bygget mot giftig radongass med vår nye monteringsfilm. Den perforerte enden skal ned i pukklaget og brønnen skal kunne aktiviseres. Gjennom å montere radonsperrer i byggefasen slipper man dyre løsninger i ettertid. Hvis du tar opp ett eller flere gulv i kjelleren så ville jeg prøvd å fått inn noen kanaler med pukk eller løsleca og deretter etablert en radonbrønn. Krav i byggteknisk forskrift (TEK17) innebærer at de fleste nybygg må ha radonmembran og radonbrønn.

Denne anvisningen gjør rede for kravene og hvordan. Teknologi for et bedre samfunn. Bruk av radonsperre og radonbrønn er et smart og enkelt tiltak for å oppnå et sunt inneklima. Jackon har trygge, gjennomtenkte og dokumenterte løsninger for. Easi Pour Radon Brønn For utlufting av radon fra byggegrunn, brukes sammen med Ø 110 mm PVC-rør. Icopal Easi Pour Brønn er en radonbrønn produsert av.

Rørene er utført av 0,7 mm rustfritt stål, og med delvis. Den dekker omtrent 100 kvadratmeter grunnflate og kan ved behov. RAD S 500 OG RAD S 200 er SINTEF-godkjente radonbrønner til bruk i eksisterende bygninger eller som tilrettelegging for radonbrønn i nye bygninger, jfr. Benyttes ved sammen med et avsug for å ved behov å kunne fjerne radon fra pukk laget under gulvet.

Prosent radonTRYGG etter installert tiltak. Radonreduserende tiltak til eksisterende. Alle bygninger må ordnes med egnede tiltak på byggeplassen som kan aktiveres etter behov. Hvis det er nødvendig med trykkreduksjon i undergrunnen, anbefales det å bruke DAFA. Ventilering av radongass anses å være den. Ved større areal monteres flere brønner. Alle husene er like, men det er forskjell på hvordan de er plassert i terrenget, som har avgjort om vi har valgt radonbrønn eller radonsug.

Vidaregående skole, fløy 600 m², to brønner Ø160. Bilder: Oppland fylkeskommune. Hjelper ikke det, anbefaler vi en innvendig radonbrønn. Den lages ved at det bores mange små hull i kjellergulvet som luften og radonet suges. Easi Sump brønn er en radonbrønn produsert av polyetylen for utlufting av radon og dekker et areal på opptil 200m2.

Brønnen brukes sammen med Ø 110 mm. JACKON RADON WELL ( RADONBRØNN ). Lagerført: Abildsø Storo Vækerø.