Plan og bygningsloven basseng

Basseng kan være et tiltak etter plan- og byningsloven (pbl) § 20-1 a eller j, avhengig. Ikke søknadspliktig basseng etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20- 5:. Bassenget skal plasseres midlertidig på eiendommen og ikke lengre enn 2 måneder er unntatt fra søknadsplikt, jf. Dersom bassenget skal plasseres midlertidig på eiendommen og ikke lengre enn 2 måneder er det unntatt søknadsplikt, jfr. Søker må alltid følge alle bestemmelser i plan- og bygningsloven, forskrifter.

Plan og bygningsloven basseng

Hvis du ønsker permanent basseng, må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som.

Dette er likevel forutsatt at alle bestemmelser i plan- og bygningsloven. Et basseng å kjøle kroppen i når du selv ønsker det er manges drøm. Plan- og bygningsloven setter visse krav. Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet. Lov om planlegging og byggesaksbehandling ( plan- og bygningsloven ). Etter loven skal basseng, brønn eller dam sikres slik at personer hindres fra å falle i dem. Forutsetningene for dispensasjon er beskrevet i plan og bygningsloven (pbl) Kap 19.

Plan og bygningsloven basseng

Det flotte bassenget ligger usjenert til i hagen på Tåsen.

For det er få som vet hvordan et basseng skal sikres. Når man har bestemt seg for å bygge ett basseng (heretter kalt tiltak) så må man. Og prisen for et 1,70 meter dypt basseng på fire ganger åtte meter starter på 100. Svømmebasseng omfattes av plan- og bygningsloven § 83. BYGGE BASSENG I HAGEN: Før du investerer i et lite syden i hagen, er det greit å vite. Plassering av mindre basseng som ikke krever prosjektering. Derfor bør du bygge et gjerde rundt bassengkanten, slik at du unngår ulykker. I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges søknad om.

Vi er ikke så interessert i et basseng så nærme huset både med. Når du skal bygge noe kan tiltaket være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 eller det kan være unntatt søknadsplikt etter pbl § 20- 5 og. I plan- og bygningsloven § 21-7 står det nemlig at man kan starte bygging av enkelte tiltak hvis man ikke får svar fra kommunen innen tre uker. Reglene om sikring av basseng, brønn og dam foreslås overført fra brønnloven til plan- og bygningsloven, slik at brønnloven kan oppheves. Imidlertid forteller han at før han kjøpte bassenget for tre-fire år siden, sjekket plan- og bygningsloven. Det fremgikk at slike bassenger ikke er.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gir Kragerø. Søknad etter plan- og bygningslovens § 93. Det vises til plan og bygningsloven: § 28-6. Sikring av basseng, brønn og dam. Basseng og brønn skal til enhver tid være sikret slik at. VG Nett) Et dødt rådyr er funnet flytende i et basseng på en. I teknisk forskrift til plan- og bygningsloven er det presisert at det skal legges.

Planopplysninger for eiendommen kan hentes ut gratis fra kommunens. Mindre basseng, så som privat badestamp, jacuzzi eller boblebad, og som ikke skal. Mangler: bygningsloven Skal du bygge? Den som skal bygge, har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. I henvendelsen bes det om definisjon av "lignende mindre tiltak", jf. Dette er en tragedie som skyldes at bassenget ikke er sikret.

Det å ha et basseng i hagen kan være helt gull for barnefamilier, mener Tonje Simonsen, innkjøper for hagesortimentet i OBS Bygg.