Byggeregler garasje

Bygg bod, garasje eller annen bygning uten å søke. De nye byggereglene gjør at flere nå kan bygge garasjer og andre småbygg uten å sende søknad til kommunen først. Carporter og små garasjer får du en full oversikt over alt du må ta hensyn til hvis du skal bygge carport eller garasje. For garasjer, som du etter de nye forskriftene kan bygge uten søknad på størrelser inntil 50.

Direktoratet for Byggkvalitet sin oversikt over byggereglene.

Byggeregler garasje

Ny garasje en meter fra tomtegrensen, et 1,8 meter høyt gjerde på. Muligheter for å bygge en ny garasje på en enkel måte er alltid kjærkommen for boligkjøpere. Når de nye plan- og byggereglene trer i kraft fra 1. Kan du for eksempel bygge garasje og balkong uten å søke om. Artikkelen gir råd om byggesøknad for garasje og uthus. Last ned byggeblanketter for alle typer byggesøknader for garasjer og uthus.

Har du et rom over garasjen eller en frittstående bod i hagen som du ønsker å benytte som boligareal, er det nå åpnet for det i kommuneplanen. Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil 50 m2 kan bygges inntil 1.

Byggeregler garasje

En av endringene er at meldingsplikten forsvinner fra denne datoen. Kommunen kan godkjenne plassering av mindre garasje, uthus og lignende mindre tiltak nærmere grensen enn 4 m, dersom samlet bruksareal eller bebygd. Blant annet om ulike tiltak og om det du ønsker å gjøre er søknadspliktig eller ikke. Sjekk om du må søke tillatelse for å bygge garasje. Dersom du må søke finner du informasjon her. Mangler: byggeregler Byggeregler – hva må du huske på? Bygningen brukes som for eksempel garasje, uthus, verksted.

Byggeregler er i stadig endring og nå er det mulig å sette opp garasjer uten å søke om tillatelse. Hva du må sjekke ser du i rettledningen om. Hva må være i orden for at du skal kunne bygge garasje eller små tilbygg. Du kan da sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke. Nå kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50.

Bygget kan ha en mønehøyde på opp til 4 meter og en. Vi vurderte å vente med å bygge garasje til etter 1. Vigdis og Ole Steen som bor i Storfarvegen. Oppføring av garasje eller carport er et søknadspliktig tiltak.

Byggeregler garasje

Garasje eller carport kan være frittliggende eller som tilbygg til bolig. Trykk på bildet for å lese om de ulike prosessene i en byggesøknad. Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 m2? Eller bygge et tilbygg på maksimalt 15m2? Garasjer kommer inn under kategorien frittliggende bygning.

Garasje må ha lovlig avkjørsel fra offentlig vei og ev. Etter innføring av nye byggeregler, kreves det ikke alltid byggesøknad for oppføring av. En garasje som er unntatt søknadsplikt må være en enkelt frittstående. Frittstående bygninger, eksempelvis bod, uthus og garasje. Den som bygger har selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og.

Tips og råd om hva du bør tenke på hvis du har byggeplaner. Du kan gjennomføre en rekke små tiltak uten å søke om byggetillatelse. Her finner du råd og lenker til veiledere som viser hva du kan bygge uten å søke. En frittliggende bygning, som for eksempel en garasje, krever ikke. Hamco Bygg har solgt flere garasjer etter at de nye byggereglene trådte i kraft i sommer.

Flere garasjeprodusenter har hatt en økning i salget.