Bygge terrasse uten søknad

Planlegger du å bygge terrasse eller platting? Har du planer om å bygge terrasse eller platting? Du kan bygge terrasse eller platting uten å søke, men først må du sjekke regelverket. Her får du en gjennomgang av hva du må tenke på. Terrasse går det fint an å bygge uten søknad. Se hvordan du kan bruke byggereglene til din fordel for å få en fin uteplass i hagen!

Bygge terrasse uten søknad

Mange ønsker seg platting, terrasse, garasje eller nytt gjerde.

Nye regler gjør at det er flere ting du kan bygge uten å søke om tillatelse hos kommunen, blant annet terrasser og lekehus, garasjer, små uthus. BOD ELLER UTHUS: Man kan bygge mindre bygg uten søknad. Bolig, garasje og terrasser som er bygget opp er en del av arealet. Planert avsats for uteopphold, med eller uten platting, og med direkte. Innholdet i en byggesøknad for terrasse i denne kategorien kan variere noe, men som. Så stor garasje kan du snart bygge – uten å søke.

Bygging av terrasse på bakken vil, der plasseringen ikke er i strid med arealformål. Loven utfylles blant med byggesaksforskriften §§ 4-1 som inneholder en rekke bestemmelser om tiltak som er.

Bygge terrasse uten søknad

Mindre tiltak utendørs som kan oppføres uten søknad (forutsatt at vilkårene er oppfylt):. Sjekk om du må søke for å bygge terrasse eller platting. Takterrasse et oppholdsareal uten overdekning på et flatt tak. Du vil utvide terrassen, sette opp en garasje eller bygge et lite anneks. Mange antar at de kan bygge uten å søke når de setter opp et lite. Når du skal bygge terrasse eller veranda er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Ta gjerne denne testen for å sjekke hva du kan bygge uten å søke kommunen. Obs – terrasse lavere enn 0,5 meter over terreng kan i noen. Kan bygge uten å søke (altså ikke søknadspliktig). Noen terrasser kan føres opp uten byggetillatelse, mens andre terrasser krever full søknad. Ved å bruke reglene taktisk kan du bygge ganske mye uten å søke.

Dermed kan du bygge en terrasse som ligger høyere enn resten av hagen, uten å. Blir hele terrassen eller plattingen lavere enn 0,5 meter over bakken? Da kan du bygge uten å søke så lenge kommunens planer Partikkel~~POS=TRUNC. Skal du bygge en terrasse, en overdekket uteplass eller sette opp en. Slike kan uten søknad bygges helt inntil eiendomsgrensen enten de er.

Dette kan du bygge uten å sende nabovarsel. Ny garasje en meter fra tomtegrensen, et 1,8 meter høyt gjerde på tomtegrensen eller et 50. Du kan gjennomføre en rekke små tiltak uten å søke om byggetillatelse. Her finner du råd og lenker til veiledere som viser hva du kan bygge uten å søke. Har du gjort endringer uten å søke om lov, vurderer å gjøre endringer, eller kanskje kjøpt en bolig med hvor det er gjort ulovlige endringer? Gå til Krever ikke søknad – Platting, terrasse eller utegulv med høyde under 0,5 m i. Veiviser – sett opp tilbygg uten å søke Sjekk hvor stort du kan bygge.

DIBK: Interaktiv veileder – Bygg uten å søke. Det er ikke nødvendig å søke om å oppføre en frittliggende bygning på inntil 50 m på. Det er heller ikke søknadspliktig å bygge et tilbygg til den frittliggende. Det er forbudt uten tillatelse fra kjøreveiens eier å oppføre bygning, anlegg eller.