Bygge terrasse uten å søke

I veiviseren får du blant annet spørsmål om eiendommen din og størrelsen på terrassen du planlegger å bygge. Har du planer om å bygge terrasse eller platting? Du kan bygge terrasse eller platting uten å søke, men først må du sjekke regelverket. Her får du en gjennomgang av hva du må tenke på. Terrasse går det fint an å bygge uten søknad. Se hvordan du kan bruke byggereglene til din fordel for å få en fin uteplass i hagen!

Bygge terrasse uten å søke

Mange ønsker seg platting, terrasse, garasje eller nytt gjerde. BOD ELLER UTHUS: Man kan bygge mindre bygg uten søknad. Bolig, garasje og terrasser som er bygget opp er en del av arealet. Har du gjort endringer uten å søke om lov, vurderer å gjøre endringer, eller kanskje kjøpt en bolig med hvor det er gjort ulovlige endringer? Nye regler gjør at det er flere ting du kan bygge uten å søke om tillatelse hos kommunen, blant annet terrasser og lekehus, garasjer, små uthus. Planert avsats for uteopphold, med eller uten platting, og med direkte atkomst fra. Dersom terrassen skal tilhøre en enebolig vil du kunne søke om personlig. Så stor garasje kan du snart bygge – uten å søke.

Bygge terrasse uten å søke

Bygging av terrasse på bakken vil, der plasseringen ikke er i strid med arealformål. Vi gjør det enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke. Loven utfylles blant med byggesaksforskriften §§ 4-1 som inneholder en rekke bestemmelser om tiltak som er. Mindre tiltak utendørs som kan oppføres uten søknad (forutsatt at vilkårene er oppfylt):.

Sjekk om du må søke for å bygge terrasse eller platting. Takterrasse et oppholdsareal uten overdekning på et flatt tak. Ta gjerne denne testen for å sjekke hva du kan bygge uten å søke kommunen. Obs – terrasse lavere enn 0,5 meter over terreng kan i noen.

Det er ingen begrensninger for hvor stor grunnflate den kan ha. Kan bygge uten å søke (altså ikke søknadspliktig). Du vil utvide terrassen, sette opp en garasje eller bygge et lite anneks. Mange antar at de kan bygge uten å søke når de setter opp et lite. Gå til Krever ikke søknad – Platting, terrasse eller utegulv med høyde under 0,5 m i. Veiviser – sett opp tilbygg uten å søke Sjekk hvor stort du kan bygge. Dette kan du bygge uten å sende nabovarsel.

Ny garasje en meter fra tomtegrensen, et 1,8 meter høyt gjerde på tomtegrensen eller et 50. Noen terrasser kan føres opp uten byggetillatelse, mens andre terrasser krever full søknad.

Bygge terrasse uten å søke

Du kan gjennomføre en rekke små tiltak uten å søke om byggetillatelse. Her finner du råd og lenker til veiledere som viser hva du kan bygge uten å søke.

Det er ikke nødvendig å søke om å oppføre en frittliggende bygning på inntil 50 m på. Det er heller ikke søknadspliktig å bygge et tilbygg til den frittliggende. Det er forbudt uten tillatelse fra kjøreveiens eier å oppføre bygning, anlegg eller. Finnes ikke byggegrense i reguleringsplan?

Da kan du bygge uten å søke så lenge både bygningen og terrassen er 4 meter fra nabogrensa på. Gå til Hva det koster å søke – IGANGSETTINGSTILLATELSE PR. SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE (25). Når du skal bygge noe kan tiltaket være søknadspliktig etter plan- og. DIBK: Interaktiv veileder – Bygg uten å søke. Sjekk her om du kan du bygge uten å søke – før du setter i gang. Ved å bruke reglene taktisk kan du bygge ganske mye uten å søke. Dermed kan du bygge en terrasse som ligger høyere enn resten av hagen, uten å. Du trenger ikke å søke om tillatelse til bygging av tilbygg inntil 15 m2.

Seks ting du må vite før du bygger uten å søke. Skal du bygge en terrasse, en overdekket uteplass eller sette opp en. Slike kan uten søknad bygges helt inntil eiendomsgrensen enten de er.