Bygge terrasse på bakken søke

Blir hele terrassen eller plattingen lavere enn 0,5 meter over bakken? Da kan du bygge uten å søke så lenge kommunens planer ikke setter. Du kan bygge terrasse eller platting uten å søke, men først må du. LAVERE eller HØYERE enn 0,5 meter over bakken. Størrelse og høyde over bakken avgjør hvor stort papirarbeid du får. Sjekk om du må søke for å bygge terrasse eller platting.

Lurer litt på hvilke dokumenter jeg må bruke for å søke? Gå til Høyere enn 0,5 meter over bakken? Da må du søke før du bygger – Dersom terrassen, eller deler av den, kommer høyere enn 0,5. Så stor garasje kan du snart bygge – uten å søke. Bygging av terrasse på bakken vil, der plasseringen ikke er i strid med arealformål. Noen terrasser kan føres opp uten byggetillatelse, mens andre terrasser krever.

Grunnen til at lave terrasser (under 0,5 meter over bakken ) som regel er unntatt. Få svar på alt du vil vite om å bygge platting her.

Bygge terrasse på bakken søke

Mindre tiltak utendørs som kan oppføres uten søknad (forutsatt at vilkårene er oppfylt):. Du kan lese mer om hva du kan bygge uten å søke på våre hjemmesider. Melding om tiltak unntatt søknad. Terrasse er planert avsats for uteopphold med direkte atkomst fra. Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.

MAXBO hjelper deg med å bygge terrasse. Her får du tips og råd om riktige verktøy. Søknad om større eller høyere veranda eller balkong må innsendes av foretak som kan godkjennes som ansvarlig søker. Bjelkelag er det som skiller terrassegulv og bakken.

Utegulv, terrasse, veranda, balkong og altan er konstruksjoner for. Det ene hjørnet på terrassen vil være ca. Må vi søke om byggetillatelse, bare melde i fra til teknisk etat eller kan vi bare. En terrasse kan dessuten jevne ut kupert terreng eller krage ut en skråning. Alt dette vil komme godt med når du skal bygge terrasse.

Det må stå på bakken, eller være understøttet, og det må være min. Artikkelen gir informasjon til deg som skal sende inn en byggesøknad for terrasse. Hva skal byggesøknaden inneholde?

Bygge terrasse på bakken søke

Mangler: bakken Terrasse, balkong o. Mindre veranda og terrasse mer enn 0,5 m over bakken og mindre enn. Dersom du skal bygge utover det arealplanene sier, må du søke om.

Opparbeidet del av utearealer som ligger direkte på bakken eller lavt over terreng. Selve trekonstruksjonen er nesten den samme enten man bygger platting på bakken eller en høyere terrasse. Her finner du tips på hvordan du bygger plattingen selv. Nå som man ikke trenger å søke om tillatelse lenger bygger ofte folk uten tanke for. Det er ikke nødvendig å søke om å oppføre en frittliggende bygning på inntil 50 m på. Det er heller ikke søknadspliktig å bygge et tilbygg til den frittliggende. Er det lov å bygge portal i inngangen fra veien til hagen, uten å søke om lov?

Snakker vi her om en terrasse på bakken? For de litt større tiltakene man kan bygge uten å søke f.