Bygge terrasse på bakken regler

Det er ulike regler for terrassen som er lavere eller høyere enn 0,5. Blir hele terrassen eller plattingen lavere enn 0,5 meter over bakken? En platting er ganske enkelt et utegulv som er lagt rett på bakken. Her er altså ingen bærende konstruksjoner eller komplisert fundamentering å. Her finner du tips på hvordan du bygger plattingen selv. Selve trekonstruksjonen er nesten den samme enten man bygger platting på bakken eller en høyere terrasse. Kunne du tenke deg å bygge en platting eller markterrasse, men er usikker. Skal du bygge en terrasse opp fra bakken, krever dette noe mer. Sjekk alltid reglene i kommunen der du bor.

Det er mange gode grunner til å bygge en platting. Vi gir deg inspirasjon til din platting, viser deg hvordan du bygger den, og veileder deg til å vedlikeholde den. Et utegulv rett på bakken er et spennende og overkommelig gjør det selv-prosjekt, hjemme. Her gir vi råd om hvordan en platting kan bygges. MAXBO hjelper deg med å bygge terrasse. Her får du tips og råd om riktige verktøy. Hvordan monterer man terrassebord?

I vår tredje terrassefilm kan du se hvordan dette kan gjøres. Terrassen vil stå på søyler på den ene siden(ca 1.5m) over bakken. Det finnes ikke byggemelding lengre, dette er gammelt regelverk. I mitt tilfelle ønsker jeg å bygge en terrasse som som går ut fra hagen. Det kan likevel være smart å sjekke reglene på nettsidene i kommunen din. Bygging av terrasse på bakken vil, der plasseringen ikke er i strid.

Gå til Høyere enn 0,5 meter over bakken? Dersom tomten din allerede er maks utbygd, kan du ikke bygge terrasse. Maxbo forklarer trinnvis hvordan du bør gå frem. Slik kan man eksempelvis bygge en terrasse på mark. Et terrassegulv rett på bakken kan også bygges med løse treheller på underliggere. I denne episoden av Hjemmefikserne viser Sigurd Sollien deg hvordan du bygger platting. Hvorfor skal du egentlig sette ut jobben med å bygge terrassen til andre?

I og med at en platting ligger rett på bakken er det ingen bærende konstruksjoner som kompliserer byggingen, men du må tenke på at du. Selv om det er noen monteringsregler å ta hensyn til, har du fortsatt stor frihet til å. Dersom terrassen er over en halvmeter fra bakken er du av. Byggesøknad for terrasse, platting, veranda eller balkong. Terrasse er planert avsats for uteopphold med direkte atkomst fra både terreng. Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Men det er lurt å sjekke reglene for ditt område først. Størrelse og høyde over bakken avgjør hvor stort papirarbeid du får. Har du gress under terrassen anbefales det å legge en fiberduk på bakken, slik at du. Verandaer er understøtte (eget bæresystem) og følger de samme reglene tilbygg.

Plasser så støpesylindrene av papp i hullene i bakken.