Bygge terrasse over bakken

Blir hele terrassen eller plattingen lavere enn 0,5 meter over bakken? Da kan du bygge uten å søke så lenge kommunens planer ikke setter. Bygge terrasse – trinn for trinn. Bjelkelag er det som skiller terrassegulv og bakken. Skal du bygge ny terasse som skal stå over bakken? Maxbo forklarer trinnvis hvordan du bør gå frem. En lav terrasse bygger du enkelt selv uten å måtte støpe fundament.

Den kan eksempelvis benyttes som tak over boblebad, skjerming av. Du kan bygge terrasse eller platting uten å søke, men først må du. LAVERE eller HØYERE enn 0,5 meter over bakken. Finnes det noen regel for hvor langt det må være mellom de ulike dragerne? Må en søke hvis en skal bygge en terrasse på skråtomt? Terrassen vil stå på søyler på den ene siden(ca 1.5m) over bakken. Dette er ingrediensene du trenger for å bygge platting.

Dersom man velger en løsning som skal ligge noe høyere over bakken, er det enklest å benytte et. Er du usikker på om du klarer å bygge din egen terrasse? Hvis vann samler seg under bakken, høyt nok oppe til at det fryser om vinteren, risikerer du at isen. Har du gress under terrassen anbefales det å legge en fiberduk på bakken, slik at du. Vi guider og hjelper deg, slik at du kan velge riktig og bygge din nye terrasse uten problemer. Hvilket tre holder best i bakken?

BYGGE TERRASSE SELV: Mange av oss drømmer om ny terrasse og vi. Et utegulv rett på bakken er et spennende og overkommelig gjør det selv-prosjekt. Her gir vi råd om hvordan en platting kan bygges. På en ujevn tomt kan bjelkene spenne over søkk i terrenget og gjøre uterommet mer. Hvorfor skal du egentlig sette ut jobben med å bygge terrassen til andre? En terrasse rett på bakken bygger mindre i høyden, men søyler er bedre.

Dette bør du tenke igjennom før du bygger terrasse. Det er nemlig ikke så vanskelig å bygge sin egen terrasse, når du får. Platting (utegulv) er opparbeidet del av utearealer som ligger direkte på bakken eller lavt over terreng. Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke. Platting, terrasse eller utegulv med høyde over 0,5 m. Du trenger ikke å søke kommunen om lov til å bygge platting som ligger flatt på bakken. Dersom det du bygger derimot ligger over en halv meter over bakken. Legg en fiberduk der terrassen skal være. Hvordan bygge terrasse – steg for.

Sjekk om du må søke for å bygge terrasse eller platting. Tenk over hvilke forutsetninger som ligger til grunn, og bestem deg for hvordan du vil ha det når det. I mange tilfeller kan du faktisk bygge terrassen rett på bakken. Kontakt ditt byggevarehus for korrekt pris.

Velg terrasseform som passer din bolig. Størrelse og høyde over bakken avgjør hvor stort papirarbeid du får. Et terrassegulv rett på bakken kan også bygges med løse treheller på underliggere. Grunnarbeidet må gjøres på samme måten som beskrevet over. En platting som legges direkte på bakken, uten rekkverk, trenger vanligvis ikke å.