Bygge garasje regler 2018

Du kan bygge garasje på maks 50 kvadratmeter. Her får du vite hvilke lover og regler du må følge når du skal bygge garasje uten å søke eller om. Byggforskserien forklarer hvilke regler som gjelder og hvordan du bør bygge. Nye regler gjør at det er flere ting du kan bygge uten å søke om tillatelse hos kommunen. Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar.

Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil 50 m2 kan bygges inntil 1 meter fra nabogrensen. Dette kan du bygge uten å sende nabovarsel. Ny garasje en meter fra tomtegrensen, et 1,8 meter høyt gjerde på tomtegrensen eller et 50. I denne korte artikkelen vil vi gå igjennom de vanligste reglene som gjelder for bygging av garasje og hva man skal passe ekstra godt på! Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller. Annet regelverk kan for eksempel være veglov. Går du med planer om å bygge garasje eller carport?

En ny anvisning gir oversikt over de nye reglene for bygging av carport og garasje. NYE REGLER: Bygger du uten å søke kan ikke bygget brukes til overnatting. Sett deg inn i reglene før du bygger garasje. Kan du for eksempel bygge garasje og balkong uten å søke om tillatelse? Men det finnes likevel regler du må følge. Vi forteller deg hvilke bygg du kan oppføre på egen eiendom uten å. Reglene for bygging av garasje er at man slipper å søke kommunen dersom. Er det behov for å bygge garasjen nærmere grensa enn tillatte en meter må det. Sjekk om du må søke tillatelse for å bygge garasje.

Artikkelen gir råd om byggesøknad for garasje og uthus. Last ned byggeblanketter for alle typer byggesøknader for garasjer og uthus. Når du skal bygge noe kan tiltaket være søknadspliktig etter plan- og. Tiltakshaver er ansvarlig for at arbeidet ligger innenfor reglene for mindre.

Med de nye reglene kan du bygge garasje eller uthus på inntil 50 kvadratmeter uten at dette er. På denne siden vil vi gi deg informasjon som du kan ha nytte av i. Det blir mulig å bygge garasjer og uthus på inntil 50 kvadratmeter uten nabosamtykke eller søknad til kommune. Vi planlegger å bygge en garasje med takterasse. Jeg kjenner til hvilke regler som gjelder for å slippe å søke, men jeg. Her er en oversikt over veiledere for ulike byggetiltak og annen nyttig. Det er bakgrunnen for at vi fornyer og forenkler. Hva må være i orden for at du skal kunne bygge garasje eller små. En veileder gjør det enklere for folk som skal bygge hobbyrom eller garasje å forstå reglene.

Bygge garasje regler 2018

LeserbrevFremskrittspartiets fylkesårsmøte i Vestfold og Telemark mener at dagens regler for bygging av garasjer og uthus uten søknad må. For selv om tilbygget eller garasjen er innenfor fritaket for byggesøknad, må du likevel holde deg innenfor reglene for hvor mye av tomta du kan. Overdekket uteplass, garasje, uthus, og andre bygninger som ikke. Du trenger ikke sende byggesøknad dersom.

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som. Få tilbud på å bygge garasje fra flere via ett skjema. Dette finner du i Veileder for unntatt søknadsplikt for garasje og.