Bygge garasje på felles tomt

Har kjøpt meg en del av en tomannsbolig og har et ønske om å få satt opp garasje her. Det er litt knapt med plass men jeg bør kunne få. Vi ønsket at utbygger skulle bygge en garasje mellom oss og huset som. Skal i gang med å bygge dobbelgarasje som skal deles med nabo tomten. Garasjen kommer til å stå midt på gresne mellom de to tomtene.

Bygge garasje på felles tomt

Eller sameie med felles tomt og hvor husets ytre og bærende deler. Jeg ville bygge garasje, og gikk til naboene og fikk underskrifter på nabovarsel. Hva gjelder areal som tjener begge seksjonene, som for eksempel felles inngangsdør og.

Tilleggsdel er normalt en bod eller garasje, men det kan også etter omstendighetene. Det er grenser for hvor mye du kan bygge på tomta di. Jeg ønsker å bygge garasje og plasseringen avhenger av dette. Naboen har rett til å kjøre over vår tomt for å komme til sin gårdsplass. Vi har delvis felles tomt der vi har en dobbelgarasje hvor vi disponerer hver vår del. Utbygger har bygget vei over naboens tomt.

Tiltakshaver må selv kontakte strømleverandør for å vite byggeavstand til høyspentlinjer. Komplisert regel det er lett å glemme kan koste deg tomten din. BYA = Bebygd areal, det vil si fotavtrykket på bygget. Folk kan bygge mer uten å søke, for eksempler garasjer og enkle tilbygg, har.

Det kan være at tomten du eier allerede er fullt ut bebygd i forhold til. Kurt Olsen er innom en byggevareforretning i Bodø for å handle. Typiske konflikter er trampolinestøy, for høye trær, og oppførsel på fellesarealer. Må det være 1 meter avstand til fellestomten eller kan jeg bygge garasjen inntil siden jeg også er eier av fellestomten?

Det vil si at resten av tometen står som felleseiet tomt på papiret. Min leilighet er den eneste med direkte utgang til stor felles hage. At det nå blir mulig å bygge garasje eller uthus opptil 50. Boligenheter: Hver tomt kan bygges med inntil 2 boenheter, en hovedenhet og en. Garasjer kan plasseres utenfor viste byggegrenser og inntil nabogrense, også når garasje.

Bygge garasje på felles tomt

Videre vil boligen få parkeringsplass i felles garasjekjeller.

På tomten skal det bygges to vertikaldelt tomannsbolig med felles underjordisk garasjeanlegg. Etter ferdigstillelse av garasjen din må det sendes inn melding til kommunen om at det er bygget på tomta. Se link til skjema for innmelding helt i slutten av. I seksjonerte sameier er arealene gjort til enten seksjoner med eventuelle tilleggsdeler, eller fellesarealer. Når du skal bygge garasje, vedbod, dukkehus, terrasse og lignende på. I tilfeller hvor parkeringsplasser skal være fellesarealer, er det ikke. Når må man søke om å bygge frittliggende garasje? Det er ikke lov å bygge over rør og ledninger på tomt.

Kommunen har blitt forespurt om å gi ei tomt til Sortland og omegn skiklubb. Mer om dette finner du på Follokommunenes felles informasjonsside om. Husk at du har selv ansvar for å sjekke at det du. Han sa også at han ikke hadde råd til å bygge garasje, og at han heller ikke hadde søkt kommunen om tillatelse. Utvalg for plan og forvaltning sa i møte torsdag nei til å selge ei boligtomt på Frydenlund til en nabo som ønsket å bygge garasje på tomta. Skal du bygge garasje, eller har spørsmål om reguleringsplanen for boligen din eller lurer du på om tomten din kan deles?

En garasje som er unntatt søknadsplikt må være en enkelt frittstående bygning på. Dersom det ikke bygges garasje samtidig med boligen, skal det ved. Netto tomt er areal regulert til boligformål, ekskl. Vilkår som må oppfylles ved bygging av garasje eller bod.