Basseng utnyttelsesgrad

Du slipper å søke hvis: Bassenget skal plasseres midlertidig på eiendommen og ikke lengre enn 2 måneder. Med basseng menes svømmebasseng, badestamper, boblebad, jacuzzi, spa og lignende innretninger med dybde større enn 0,2m. Figurene 2-8 og 2-9 viser eksempler på bygningsdeler og. Oslo kommune sier for eksempel at de færreste tomtene har noe igjen på utnyttelsesgraden. Tomtestørrelsene ganske mange steder er små. Du kan lese mer om utnyttelsesgrad i denne veilederen. Slike konstruksjoner og bygningsdeler kan være terrasse, utvendig trapp, svømmebasseng, plan delvis under terreng o. Og for hver av disse kategorier må du sjekke om du holder deg innenfor tillatt utnyttelsesgrad for eiendommen: hvor mye kan du bebygge.

Her finner du veiledere utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening. Kommuneplanen vil ha bestemmelser om hvor mye eiendommen kan bebygges. Sjekk dette før du går for langt i. Bestemmelsene om utnyttelsesgrad, uteoppholdsareal og parkering må overholdes. Når du skal bygge noe kan tiltaket være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2 eller det kan være unntatt søknadsplikt etter pbl. Partner Line AS leverer store og små svømmebasseng over hele landet.

For eksempel vil en eiendom på 800m 2 med tillatt utnyttelsesgrad på 25% BYA kunne utbygges med inntil 200m 2. Smahusplanen-Veileder-til-reguleringsplan-i-smahus. Man kan bruke fordrøynings- basseng under bakken, grønne tak, regnbed eller åpne vannspeil og sørge for å ha godt drenerende masser på eiendommen. Til tross for at det er mulig for en ufaglært å bygge sitt eget basseng i hagen. Er det lavere enn 0,5 meter vil det ikke påvirke utnyttelsesgraden. Dersom du skal gå i gang med et byggetiltak må det være i tråd med plan- og bygningslovens regler. På denne siden vil du finne informasjon om bygging i. Lav terrasse, svømmebasseng eller lignende regnes derfor ikke med.

Utnyttelsesgrad og avstand til veg og nabo er godt innfenfor hva som er. Jeg skal sikre bassenget med levegger,men den blir ikke over 10. Bebygd areal kan benyttes som grunnlag for å beregne utnyttelsesgraden på. Den som skal bygge, har imidlertid selv ansvar for å sjekke at. Under kan du bla igjennom forskjellige kategorier for å komme frem til riktig side, og finne den informasjonen du er ute etter. Direktoratet for byggkvalitet har laget en veiviser for å hjelper deg å finne ut hvor mye du kan bygge på tomten din. I tillegg mener han at bassenget, boden og hagestua vil bidra til at utnyttelsesgraden på tomta overskrides og påpeker at Benn Eidissen har.

Hva skal du bygge, rive eller endre? Finn ut om det du ønsker å gjøre er søknadspliktig og hva som er viktig å huske på. Unntaket fra søknadsplikten gjelder kun når tiltaket er i tråd med gjeldende reguleringsplan mht. Alle, Cepex, Effast, VDL – Van. Retningslinjer om utnyttelsesgrad og byggehøyder (pbl § 11.9 punkt 5). Det må blant annet sjekkes ut at planen tillater den tiltenkte plassering, og at tiltaket ikke medfører at utnyttelsesgraden overstiges, har Nordal.

Vanligvis brukt om basseng hvor vannet fra et kraftverks tilløpstunnel fordeles til flere rør eller tunneler som fører til de forskjellige turbiner i et. Trening og behandling i basseng — situasjon og behov. I dag finnes det 37 bassenger i Oslo fordelt på 33 anlegg, 23 av. Spørsmål og svar til alt du lurer på til ditt basseng. Problem og løsninger finner du også svar på her.

Kontakt oss for en hyggelig prat. Mye lys, rene linjer og høy utnyttelsesgrad med bra planløsning.