Årdal kommune tilsette

Det er lagt til rette for at tilsette kan logge seg inn på si eiga side for å få tilgang til personkortet. Her finn du kontaktinformasjon til ein del tilsette i kommunen. Bruk søkefeltet viss du veit fornamn eller etternamn. Inneheld informasjon om kommunale tenester, skjema, betalingssatsar, oversikt politikarar og politiske sakspapir og postliste. Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så.

Årdal kommune tilsette

Kommunen har eiga bedriftshytte for tilsette og kan yte lån. Denne sida nyttar informasjonskapslar Trykk her for detaljert informasjon. I år som alle andre år vart det arrangert balldag for elevar og lærarar på Årdal vidaregåande skule.

Rutiner for oppfølging av tilsette som er heilt eller delvis sjukmelde (jfr. retningsliner for bedriftsintern attføring i Årdal kommune ). Ingvar Laberg, gjekk mot oppseiing av stillingar i Årdal. Me har ein visjon om at Årdal kommune skal vera ein god kommune å bu, leva. MS i samarbeid med nasjonalt kompetanseteneste for multippel sklerose.

Årdal kommune tilsette

Kommunestyret vedtok samrøystes å tilsette Stig Stark-Johansen som ny rådmann. Tilsette i Årdal kommune vert mobba så mykje at fleire har sjukmeld seg.

Rapporten er utarbeidd etter systemrevisjon ved Årdal kommune i. Avdeling: Alle kategorier, Barnehagar, leiarar, Barnevern. Sikkerheita til dei tilsette er første prioritet. Hydro har òg sløkkeavtale med Årdal Kommune, og skjer det noko der ute er det Hydros. I tillegg til denne stillinga, er det tilsett fagleiar for flyktningområdet i 100% stilling. Kontrollutvalet har bestilt ei vurdering av personalarbeidet i Årdal kommune. Kontaktinformasjon tilsette ved Sogn PPT. Minst åtte arbeidsplassar går tapt når Årdal mottakssenter vert lagt ned frå.

Kort beskrivelse av kommunen og nettstedets funksjon. Kommunen må også ha sikra nødvendig opplæring slik at tilsette som skal. Menneske med ulike og unike ressurser, behov og mulegheitar. Slagordet er i tråd med hensikten til Årdal kommune sitt slagord: ”Årdal.

Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.

Årdal kommune tilsette

Energi har områdekonsesjon i Årdal Kommune. Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune. Etableringsprosjektet Melås Helse AS med 134 tilsette er no etablert med. Retningsliner for Kompetanseutviklingstiltak i Årdal kommune. Kan innvilgast til tilsette i dei høve det er vanskeleg å rekruttere til spesielle stillingar i. Vi har ein visjon om at Årdal kommune skal vera ein god kommune å bu, leva og.

Lærdal kommune har saman med Årdal kommune har fleire utfordringar som gjer at det det. Tapet av arbeidsplassar i denne bedrifta utgjorde totalt 55 tilsette. Sogn Sparebank har forretningskontoret sitt i Årdal kommune. Mange pent kledde ved opninga av Dooria Årdal. Bukkhaugdalen på Årdalstangen i Årdal kommune. Clara Øberg er tilsett som assisterande direktør for den offentlege tannhelsetenesta. Ho kjem frå jobben som tenesteleiar for helse- og sosialsektoren i Sogndal kommune.

Det vert tilsett kreftkoordinator for kommunane Aurland, Lærdal og Årdal lokalisert til Sogn lokalmedisinske senter ved Lærdal sjukehus. Kostnadane for den einskilde kommune går fram av ein revidert. Høyanger kommune er vertskommune for Ytre Sogn vassområde og har tilsett ein. Inspirert av singel-luene til Turistforeininga har Sunnfjord kommune laga si eiga vendbare. Anders-Johan Almås frå Leikanger er tilsett som ny direktør, skriv. Ma Maggie og moren hennes flytter til en liten søvnig by i Ohio.

Maggie får raskt noen jevnaldrende venner, men siden de ikke er gamle nok til å drikke eller.